Informacje podstawowe


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg
tel./fax 94 352-78-89

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30
 

Korespondencja elektroniczna z urzędem

Szanowni Państwo,

z uwagi na docierające sygnały o problemach związanych z odbieraniem i doręczaniem korespondencji nadsyłanej pocztą elektroniczną (e-mail), uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pism adresowanych do PINB w Kołobrzegu (skarg, wniosków, petycji, itp.) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

Przesyłanie korespondencji drogą mailową obciążone jest wysokim ryzykiem niedostarczenia jej do urzędu (zakwalifikowania przez system jako spam), zaś w przypadku udzielanej przez Urząd odpowiedzi na pismo - prawdopodobieństwem niedoręczenia do odbiorcy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, Dz.u.2018, poz. 2096 ze zm. (zwanym dalej: k.p.a.) sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2017r. poz. 570, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

Tekst przekazany e-mailem nie stanowi dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu przytoczonych wyżej przepisów, a jego przekazanie nie wywołuje skutków prawnych. W sytuacji, gdy wymiana korespondencji drogą elektroniczną ułatwi Panu dostęp do informacji, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu wskazuje, iż dokumenty takie wymagają podpisu kwalifikowanego i przekazywane są przez platformę e-PUAP.

Skrzynkę na platformie ePUAP można założyć na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil. Potwierdzanie Profilu Zaufanego systemu ePUAP można uzyskać w godzinach urzędowania w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (w Biurze Obsługi Klienta, ul. Ratuszowa 12) oraz Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu (Plac Ratuszowy 1).

 

Elektroniczna Platforma Usług Publicznych ePUAP - adres skrytki: /pinb-kolobrzeg/SkrytkaESP

przejdź do strony ePUAP
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pinb-kolobrzeg

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Pytel , w dniu:  02‑02‑2010 10:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35-476-18 wew. 51 fax: 094 35-446-42
, w dniu:  02‑02‑2010 10:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2019 14:03:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie